In de Arbowet is vastgelegd dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemers. Als een bedrijf kan voorkomen dat werknemers onder een schadelijke temperatuur hun arbeid moeten verrichten, is dat verplicht. Is dat niet te voorkomen, dan is de werkgever verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen om de schade die door de temperatuur kan ontstaan te beperken of te voorkomen. Meer info over werken bij hoge temperaturen vindt u hier.
Wij beschikken over een breed assortiment bedrijfskleding en een ruim aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee zorgen wij ervoor dat u ook bij hoge temperaturen het hoofd koel houdt. Vraag gerust om advies en informatie.